Kwalifikowany materiał siewny - koszt czy inwestycja?

      Nie ubłaganie zbliżają się żniwa, a co za tym idzie za chwilę rozpocznie się nowy sezon. Jednak zanim to się stanie wielu rolników zada sobie pytanie:

Czym obsiać swoje pola, żeby móc zarobić w przyszłości? Inną ważną kwestią z jaką spotkają się rolnicy jest pytanie jaki materiał użyć do siewu.

Zaryzykować i kolejny raz zasiać swoim materiałem zebranym w poprzednim sezonie czy może zainwestować i kupić kwalifikowany materiał siewny (KMS)?

Polscy rolnicy co roku obsiewają zbożami (nie wliczając kukurydzy) prawie 7 mln ha, na co potrzebują około 1,2 mln ton nasion. Jednak zanim przystąpią

do siewu wielu z nich będzie się zastanawiać jaki materiał do tego celu użyć.

 

      Zapewne część rolników wysieje nasiona pochodzące z własnego gospodarstwa, który jak większość uważa, jest za darmo, bo nie trzeba go kupować.

Inni rolnicy zapewne zdecydują się na zakup materiału siewnego od tzw. „sąsiada” lub na targu, ufając: „że to jest materiał wysokiej jakości uzyskany

z wysiewu kwalifikowanego materiału siewnego w poprzednim sezonie, a jest o połowę tańszy od oryginalnego”.

 

      Zarówno materiał siewny pochodzący z własnej produkcji, jak i zakupiony „od sąsiada” nie gwarantuje rolnikowi prawidłowych wschodów,

a co za tym idzie odpowiedniej obsady roślin, a nawet może być przyczyną wielu chorób grzybowych, które zostały przyniesione wraz z porażonym

materiałem siewnym niewiadomego pochodzenia. Dlatego coraz więcej rolników decyduje się na zakup wysokiej jakości KMS, pomimo jego dość wysokiej

początkowej ceny zakupu, która jest średnio 2,5-3,0 razy wyższa od ceny zboża sprzedawanego przez rolnika. Dlatego warto się zastanowić, dlaczego

jeszcze kilka lat temu w Polsce użycie kwalifikowanego materiału siewnego wynosiło niespełna 10%, a obecnie jest to około 15%, przy czym w przypadku

niektórych gatunków zbóż (jęczmienia ozimego i jarego oraz pszenicy ozimej) udział KMS wynosi ponad 20%.

 

      Aktualnie w Polsce zużycie nasion kwalifikowanych niestety nie prezentuje się zbyt dobrze na tle innych krajów należących do Unii Europejskiej,

której średni poziom użycia kwalifikowanego materiału siewnego przekracza 55%, a w przypadku krajów wysoko rozwiniętych (Dania, Irlandia,

Włochy) sięga prawie 90%. Jednak gro polskich rolników jest coraz bardziej świadomych swoich decyzji i dostrzega korzyści ze stosowania

kwalifikowanego materiału siewnego we własnym gospodarstwie. W celu przekonania niezdecydowanych oraz umocnienia w przekonaniu rolników, którzy

używają KMS we własnym gospodarstwie przyjrzyjmy się bliżej korzyściom ze stosowania kwalifikowanego materiału siewnego.

 

     Na pierwszy rzut oka zastosowanie KMS wydaje się być dosyć dużym wydatkiem dla gospodarstwa, a tak naprawdę dobry wybór nasion jest inwestycją

w przyszłość oraz szansą na uzyskanie wyższych zysków. Pierwszym, a zarazem najważniejszym argumentem przemawiającym za stosowaniem

nasion kwalifikowanych jest opłacalność stosowania tych nasion uzyskana w wyniku wyższego potencjału plonowania, który wg badań COBORU

wynosi średnio 100 kg/rok dla nowo zarejestrowanych odmian. Ponadto, badania naukowe również wskazują, że średni wzrost potencjału plonowania

w wyniku stosowania kwalifikowanego materiału siewnego wynosi od 6,5% dla jęczmienia jarego, nawet do ponad 22% w przypadku żyta. Innym ważnym

argumentem przemawiającym za opłacalnością stosowania KMS jest możliwość uzyskania dopłat z programu „de minimis” oraz brak konieczności

uiszczania dodatkowych opłat za odstępstwo rolne na rzecz hodowców i wypełniania stosu dokumentów. Ponadto ważną kwestią jest to, że znaczna

liczba patogenów powodujących choroby grzybowe jest usuwana w trakcie czyszczenia i zaprawiania nasion, których nie jest możliwe usunięcie

we własnym zakresie (zgorzele, głownie, śnieć).

 

      W kwalifikowanym materiale siewnym Na Pole ONE™ używana jest wysokiej jakości zaprawa nasienna Kinto Duo 080 FS zawierająca

w swoim składzie 2 substancje czynne oraz zapewniająca bardzo dobre pokrycia nasion.

Dodatkowo kwalifikowany materiał siewny marki Na Pole ONE™ jest zaprawiony nawozem donasiennym (Primus B) zawierający w swoim składzie

składniki pokarmowe, które po naniesieniu na nasiona w trakcie przygotowania materiału siewnego, stają się łatwo dostępne dla tworzącego się systemu

korzeniowego w okresie kiełkowania i początkowego rozwoju roślin. Stosowanie nasion kwalifikowanych wpływa również na obniżenie kosztów

uprawy poprzez równomierne wschody, rozwój i dojrzewanie roślin, co wpływa na łatwiejsze przeprowadzanie zabiegów agrotechnicznych.

 

      Stosując KMS Na Pole ONE™ możemy obniżyć normę wysiewu o około 15% w porównaniu do wysiewu nasion z własnej produkcji, co wynika z lepszej

siły i zdolności kiełkowania nasion KMS. Kolejnym z argumentów przemawiających za stosowaniem sprawdzonego kwalifikowanego materiału siewnego jest

gwarancja producenta nasion dotycząca bardzo wysokiej jakości materiału oraz parametrów zgodnych z informacjami zawartymi na etykiecie produktu.

innym przypadku rolnik ma prawo zgłoszenia reklamacji do producenta nasion. Ponadto nasiona kwalifikowane w znaczny sposób wpływają na jakość

uzyskiwanego plonu poprzez: mniejsze porażenie przez choroby grzybowe, mniejszą ilość pośladu. Co więcej, mamy pewność co do pochodzenia, czystości

gatunkowej i odmianowej naszego zboża, które jest reprodukowane w polskich gospodarstwach nasiennych.

 

      Wszystkie w/w argumenty wskazują na korzyści ze stosowania kwalifikowanego materiału siewnego poprzez wpływ na wyższy potencjał plonowania

roślin, a co za tym idzie wyższe dochody. Z drugiej strony mniejsze porażenie roślin chorobami grzybowymi, łatwiejsze przeprowadzenie

zabiegów uprawowych oraz mniejsze zużycie nasion kwalifikowanych wpływa na obniżenie kosztów produkcji.

Myślę, że wszystkie zaprezentowane argumenty przemawiają za stosowaniem nasion kwalifikowanych i pomogą Państwu w wyborze jedynie słusznego

wyboru nasion kwalifikowanych i dokonania inwestycji w swoją przyszłość.

 

dr inż. Marcin Wieremczuk

 

© 2017 Na Pole ONE™ WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE